Akcie.cz


Akcie.cz jsou cenné papíry, které potvrzují, že jejich majitel (akcionář) vložil svůj kapitál do akciové společnosti. Majitelé těchto akcií pak mají podíl ze zisku společnosti, mohou hlasovat na valných hromadách nebo se v případě likvidace firmy podílet na likvidačním zůstatku. Cena akcií se určuje na burzách cenných papírů, kde se s akciemi obchoduje. První akciová společnost vznikla už roku 1602 v Nizozemí pod názvem Nizozemská východoindická společnost.

Servis24 přihlášení na účet je možné provést i na tabletu.

Co vše musí akcie obsahovat?

Akcie musí obsahovat obchodní jméno a sídlo společnosti, dále pak jmenovitou hodnotu, výši základního jmění a počet akcií k datu emise, označení formy akcie a datum emise.

Jak se poprvé přihlásit do Servis 24 Internetbankingu? Postup pro přihlašování do Servis 24 Internetbankingu.

Jak akcie rozdělujeme

Akcie můžeme dělit podle různých hledisek – podle hlediska podoby, formy nebo druhu akcie. U dělení z hlediska podoby rozdělujeme akcie na dva typy – akcie listinné a akcie zaknihované. Listinné akcie mají podobu listiny, která obsahuje zákonem dané údaje. Obvykle se listinné akcie skládají ze tří části – z tzv. pláště, z kuponového listu a talonového listu. Musí také obsahovat podpisy členů představenstva, kteří jsou oprávněni jednat jménem společnosti. Zaknihované akcie jsou opakem akcií listinných. Jsou to akcie v elektronické podobě, které mohou být buď kmenové (které jsou vydávány nejčastěji) nebo prioritní. Při dělení akcií z hlediska formy rozlišujeme akcie na jméno a akcie na majitele. Akcie na jméno se vždy vydávají na jméno konkrétní fyzické nebo právnické osoby. Tyto akcie patří mezi cenné papíry. Akcie na majitele jsou cenné papíry, které potvrzují, že jejich majitel je akcionářem společnosti. Tyto akcie jsou volně převoditelné a držitel takovéto akcie je pro společnost anonymní. Mezi výhodu tohoto typu akcií patří např. to, že se s nimi dá snadněji obchodovat.Posledním hlediskem je dělení akcií z hlediska druhu. Zde rozlišujeme až pět typů akcií – akcie zakladatelské, kmenové, prioritní, zaměstnanecké a zlaté. Poslední dva typy se vydávaly v minulosti, ale v současné době už se nevydávají. Zakladatelské akcie jsou akcie emitované při založení společnosti a zároveň patří i mezi kmenové akcie. V případě vydání nových emisí už jsou každé další akcie pouze kmenové. Kmenové akcie jsou nejčastějším typem akcií. Majitelé kmenových akcií díky nim mají právo na dividendy, tedy podíl na zisku, dále se mohou účastnit valných hromad a hlasovat na nich a v případě likvidace společnosti mají také nárok na podíl z likvidačního zůstatku. Prioritní akcie jsou typem akcií, které svým majitelům přináší určité nadstandardní výhody, jako např. vyšší dividendy apod. Často ale majitelé těchto akcií mají omezená např. hlasovací práva. V minulosti se u nás vydávaly také zaměstnanecké akcie, které byly určeny výhradně pro zaměstnance dané společnosti, kteří je dostávali za výhodnější cenu. Od 1. ledna roku 2001 už ale nejsou vydávány. Zlaté akcie pak byly specifickým typem akcií vydávaných v době privatizace na začátku devadesátých let.

Anonymní akcie

Anonymní akcie existují nejen v České republice, ale i v řadě dalších zemí. Jejich výhodou je, že jejich vlastník tak chrání své soukromí před veřejností. Vyskytují se buď v listinné nebo zaknihované podobě. V poslední době se však u nás uvažuje o zrušení anonymních akcií, které někteří politici považují za nástroj korupce. Po změně zákona by tak akciové společnosti musely své akcie nechat zapsat do centrálního depozitáře nebo je uložit u bank v listinné podobě. V případě, že by tak neučinily, akcie by se proměnily na akcie na jméno. Řešením této situace by tak pro některé firmy mohlo být založení offshore společnosti v jiné zemi.

Rychlá půjčka Ferratum až do výše 10000 kč. České banky nabízí většinou podobné finanční produkty a typy bankovních účtů.

Jak nakoupit akcie?

Pokud uvažujeme o nákupu akcií, ale nemáme s tím ještě žádné zkušenosti, tak je pro začátek ideální navštívit např. seminář, na kterém se můžeme naučit základy investování a získat spoustu užitečných informací a rad. Semináře mohou být i zdarma – např. česká Fio banka pravidelně pořádá ve všech větších městech v ČR bezplatné semináře jak pro začátečníky, tak pro pokročilé. Pro začátečníky je určen seminář s názvem Základy investování na kapitálovém trhu a pokud máte zájem o účast, stačí vyplnit krátký registrační formulář a tím se na seminář přihlásit. Pro pokročilé jsou pak určeny semináře Analýza cenných papírů a inteligentní pokyny a Efektivní krátkodobé obchodování v praxi. Akcie můžeme nakoupit u obchodníků s cennými papíry, kterým se říká brokeři. Prvním krokem je tedy výběr vhodného brokera, u kterého si poté otevřeme účet a převedeme na něj peníze. Mezi brokery jsou velké rozdíly, u některých můžete obchodovat pouze s českými akciemi, u jiných zas pouze se zahraničními, ale existují i společnosti, u kterých můžete na jednom účtu obchodovat nejen s akciemi, ale i komoditami jako je třeba zlato nebo stříbro.Pokud si chceme obchodování na burze nejdříve jen vyzkoušet, máme tu možnost a nemusíme přitom utratit ani korunu. Stačí si na internetu stáhnout speciální program pro obchodování, vytvořit si demo účet a v něm si jednotlivé funkce a možnosti zadarmo vyzkoušet. Poté, co si vše vyzkoušíme a pochopíme jak takový účet funguje, můžeme demo účet proměnit na opravdový a převést si na něj reálné peníze a začít tak obchodovat.

Co je to akciová společnost?

Akciová společnost je obchodní společností, jejíž základní jmění (kapitál) je rozděleno na určitý počet akcií. Tyto akcie se dají prodávat a nakupovat na kapitálových trzích. Člověk, který si koupí akcie takové společnosti se pak díky tomu stává jejím akcionářem, což mu dává právo na dividendy a hlasování na valných hromadách. Pokud jde o odpovědnost za závazky, tak akciová společnost za porušení svých závazků odpovídá celým svým majetkem, zatímco akcionář za ztráty ručí pouze svým podílem. Podnikání formou akciových společností patří nejen v České republice, ale i v mnoha dalších vyspělých zemích s rozvinutým hospodářstvím mezi nejrozšířenější formy podnikání.


Reklama:


Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!

Inzerujte zde!

Máte zájem o reklamu? Kupte si textový odkaz na této pozici!